Hvordan bli en bedre leder med mindfulness?

Ny banebrytende retning innen lederskap!

Ny forskning viser hvorfor det er så vanskelig å lykkes med endring og utvikling over tid og ikke minst – hvordan forløse potensial på en lettere måte!

Gjennombruddsforskning de to siste tiår, spesielt innen Nevrovitenskap (læren om hjernen) gir oss ny innsikt hva som skjer med ledere, ansatte og organisasjoner under kronisk stress.

I USA er det gjort undesøkelser som viser at det koster bedrifter 500 mill dollar pr år og 500 mill arbeidsdager pga arbeidsrelatert stress, Harvard Business Review  (link)

I Storbritannia sier en rapport at samme type stress kostet arbeidere 10,4 mill arbeidsdager i 2011/2012.

Kanskje ikke så rart at vi må tenke nytt og at Mindfulness er den nye farsotten innen lederskap og organisasjonsutvikling.

Innovative selskaper som Google, LinkedIn har tatt dette innover seg og  innført meditasjon og mindfulnesstrening  i utviklingen av ledere og medarbeidere for å hente ut mer av deres potensial.

Er det nye fokuset på mindfulle ledere og organisasjoner være  det som vil forløse potensial og skape resultater på nye nivåer?

Googles Chade-Meng Tan sier i et intervju:  “I always align the qualities of peace, joy, compassion with success and profits” Google har i dag 6 mndrs ventetid på sine interne kurs innen denne treningen.

Videre var mindfulness et av det mest popuære tema på årets “World Economic Forum” – med fokus på den dokumenterte effekt av den nye forskningen samt hvordan utøve det.

I tillegg kan ny teknologi i dag gi innsikt og kunnskap hva som skjer i hjernen (via bla Funksjonell MRI (fMRI)) i real time – dvs man kan observere hva som skjer i hjernen når hjernen jobber mer optimalt og hva som skjer i hjernen når den er stresset og er ute av balanse.

Alle ønsker ledere og medarbeidere som er innovative, kreative, løsningsorienterte, tar beslutninger og har en emosjonell stabilitet. Dokumentert forskning viser at mindfulness nettopp støtter dette.

I en studie, se artikkel fra Havard Business Review (link) utført av bla hjerneforsker Sara Lazer ved Standford University, viser at meditasjon faktisk endrer hjernen din – og på en måte som alle som lever i dagens komplekse forretningsverden og ikke minst ledere, ville ha fordel av å vite noe om.

I 2011 gjennomførte de et 8 ukers meditasjonsprogram og siden er det blitt gjennomført flere som viser signifikante fordeler. De to kanskje viktigste fordelene å fremheve i verden hvor ledere møter stadig raskere endringer og usikkerhet, er:

Anterior cingulate cortex (ACC) – Et område i hjernen som har med selvkontroll, fokus og evne til bruke tidligere erfaringer til å ta nye gode beslutninger. De som mediterer viser seg større område i forhold til de som ikke mediterer.

Hippocampus – et område som er assosiert med følelser og hukommelsen. Studier viser at dette området i hjernen er følsomt for stress og området er mindre  hos de som er stresset. Forsøket og andre studier viser at de som mediterte, opplevde mer balanse og motstandsdyktighet noe som viktige faktorer i vår hektiske verden.

Med bakgrunn i forskningen og den  økende forståelse for viktigheten av mindfulness, ser flere og flere selskap denne treningen som et konkurransefortrinn.

Aetna, USA’s største helseforsikring inngikk partnerskap med Duke University for å studere meditasjon og yoga. Forskere fant at disse treningen reduserte stressnivå med 28 %, økte søvnkvaliteten med 20%, reduserte smerter med 19% og økte produktiviteten med 62 minutter per medarbeider pr uke.

Kanskje på tide å begynne?

Tips!

Har du aldri meditert før, prøv denne enkle metoden:

  • Pust inn så rolig du kan gjennom nesen og tell til fire, hold pusten ute og tell til fire, pust så inn gjennom nese og tell til fire og hold pusten inne og tell til fire
  • Fortsett i 5 min til du kjenne mer og mer ro
  • Begynner tankene å vandre, aksepter det og rett fokuset tilbake til tellingen og pusten din

Og nå har du:

  • Og du har allerede gitt beskjed til kroppen din at den kan roe seg ned og du har aktivert den rolige delen av nervesystemet ditt
  • Og ikke minst – KJENN PÅ GLEDEN!


Vil du vite mer, kontakt meg gjerne eller bli med på kurs Corporate Mindfulness 23. Og 24. Januar i Oslo – begge kvelder fra kl 17.00-21.30

Kommentarer