Neuroscience-Based Leadership, People & Culture Coach

Mette Slinning er genuint opptatt av å hente ut et større potensial hos organisasjoner, ledere, ledergrupper og enkeltindivider.  Med ny innsikt i hvordan hjernen fungerer, blir vi mer bevisste på hva som er mulig og hva som stopper oss i hverdagen. Med ny kunnskap og innsikt, kan vi få til utvikling og endring på en enklere og mer inspirerende måte – og det er MINDFUL EMPOWERMENT!

Mette har lang og solid erfaring fra executive coaching, leder- og ledergruppeutvikling, performance- og strategiprosesser. Hun holder foredrag og leder kurs og seminarer både for næringslivet, privatmarkedet  og for ungdommer!

Mette er siviløkonom fra NHH, har studert psykologi og er internasjonalt sertifisert CPCC Coach, sertifisert Business Coach, sertifisert Train the Trainer med Marilyn Atkinson PhD, Master NLP Practitioner, tatt Train the Trainer med Jack Canfield og ikke minst løpende studie/kurs hos Dr. Joe Dispenza innen Nevrovitenskap, meditasjon og endring. Etter 14 år i finansverden og 7 år i Mercuri Urval som Produktdirektør fulgte hun drømmen sin og startet egen virksomhet.

Spørsmål jeg er opptatt av er:

  • Hva er egentlig mulig?
  • Hva kan vi som selskap og enkeltmenneske bidra med?
  • Hva har vi i oss som ikke hentes ut?
  • Hva er det som stopper oss?
  • Hvorfor er forandring så vanskelig?

Med den nyeste forskningen, bla fra Nevrovitenskap  – innsikt i hvordan hjernen fungerer, har vi fått mer kunnskap om hvilket potensial vi egentlig har! I tillegg gir den revolusjonerende forskningen bedre svar på hvorfor det er vanskelig å få til endring. Med den nye innsikten, kan tilnærmingen og verktøyene tilpasses, slik at endringsprosessene går lettere og en når ønskede mål på en mer inspirerende og effektiv måte!

Som oftest gjør vi ikke de endringene før krisen i selskapet eller i ens liv blir stor nok. Men min mission er – hvorfor vente? Hvorfor ikke endre oss og hente ut det som virkelig bor i oss før krisen inntreffer? Hvorfor ikke endre oss i inspirasjon og glede?

Visste du at 95 % av de vaner og rutiner som er årsaken til dagens resultater i organisasjoner og individer styres av den ubevisste del av hjernen – at vi nærmest går på ”autopilot”?

Vi kan i dag med ny kunnskap og ny teknologi få innsikt i hvordan hjernen virker i forhold til måloppnåelse og det vi virkelig ønsker oss. Med innsikten i hvordan hjernen vår opererer i forhold til de programmer/vaner som styrer det meste av dagen,  forstår vi hva som EGENTLIG skaper de resultater vi har i dag. Med siste forskning bla at hjernen vår kan endres – Nevroplastisitet – kan vi reprogrammere hjernen vår for optimalisere mer av vårt potensial og skape resultater på helt nye nivå!

Med nye metoder og prosesser, som tar hensyn til denne innsikten, er Mette en partner i prosessen til nye gode og suksessfulle vaner er etablert og nye gjennombruddsmål kan nås!

At mindfulness og meditasjon, virkelig har en positiv effekt på hjernen vår, kan hjernescannere vise oss – og det er godt dokumentert!

Mette Slinning
Neuroscience-Based Leadership, People & Culture Coach
+47-97 55 90 25

Her blir min hjerne scannet før og etter mindfulnesstrening av Dr Jeffrey L. Fannin, PhD og hjerneforsker i München 2015.

Ta kontakt for et inspirerende møte!