Næringsliv

Visste du at av 60.000 daglige tanker er

90

de samme som i går, og dagen før…

70

av dem er negativt ladet

10

og de aller fleste utnytter bare 10 % av sitt potensial?

Endrings- og prestasjonsprosesser

Endring er så mye vanskeligere enn vi forventer. Forstå hvorfor med den siste hjerneforskningen  – endring med “The brain in mind”

Endring skaper et stort mentalt ubehag og oppleves smertefullt for organisasjonen.

En av de tøffeste oppgavene er å opprettholde fokus, engasjement og motivasjon gjennom perioder med usikkerhet. Lederne trenger å bedre kunne forstå og håndtere sine egne reaksjoner fra et emosjonelt ståsted, samtidig som de må kunne fasilitere samtaler med de ansatte med en kvalitet som sikrer fortsatt fokus, engasjement og motivasjon.

 • Suksessrike resultat- og endringsprosesser – med forståelse for den sosiale hjernens ubevisste påvirkning.
 • Tydeliggjøring av visjon for endring, gjennombruddsmål og handling
 • Skape et ”mot målet» perspektiv – som sikrer ansatte følelsen av nok trygghet til å kunne fokuser på fremtiden
 • Fasilitering av nye perspektiver – som gir ansatte innsikt i etablerte begrensende holdninger og tankemønster, og lære å tenke på nye måter
 • Implementering av nye holdninger – som hjelper ansatte å utvikle nye vaner
 • Iverksetting av endringsprosesser – klar struktur for oppfølging over tid
 • Skape trygge prestasjonsorienterte ledere – Coaching/mentaltrening

Lederprogrammer

Ny banebrytende retning innen lederskap!

Ledergruppeutvikling “With the brain in mind”

Alle organisasjoner presterer under evne. Vi har for utydelig fokus, prioriterer dårlig og bruker tid på en rekke mindre viktige ting. Vi gjør det samme som vi stort sett alltid har gjort, med de samme vaner, begrensninger og fastlåste tankemønstre som tidligere.

Store potensial ligger skjult i dårlig utnyttelse av de ansattes- og organisasjonens samlede potensial. Få innsikt og bli bevisst på hvordan hjernen fungerer for å skape et inspirerende lederskap, hente ut et større potensial og oppnå ekstraordinære resultater.

Ta lederskap til nye høyder – med innsikt i den sosiale hjernens ubevisste påvirkning.

 • Utvikling av prestasjonskultur og et inspirerende lederskap
 • Tydeliggjøring av visjon og verdier, strategiske forpliktelser og gjennombruddsmål
 • Bevisstgjøring/endring av etablerte tanke-og vanemønstre som begrenser
 • Utvikling av lederplattform og samspill
 • Iverksetting av endringsprosesser og struktur for oppfølging over tid
 • Skape trygge, prestasjonsorienterte ledere
 • Kulturskifte – fra en gruppe ledere til en tydelig og samkjørt ledergruppe

Lederutviklingsprogram “Personal Transformational Leadership”

Nyere forskning i nevrovitenskap dokumenterer at utvikling, endring og suksess er et “mindset”.

Få innsikt og bli bevisst på hvordan hjernen fungerer for å skape et inspirerende lederskap, hente ut et større potensial og oppnå ekstraordinære resultater.

 • Innsikt i egen lederprofil
 • Hvordan bedre utnytte hjernen for å hente ut et større potensial i lederrollen
 • Bevisstgjøring av etablerte vaner og begrensende tanke- og handlingsmønstre
 • Utvikling av visjon og dedikert strategi for ditt lederskap
 • Hvordan drive resultater
 • 6 måneders program, inklusiv coachingmøter med CCPC Business Coach

Mentoring / Mental trening

 • Ta lederskap til nye høyder – med innsikt i den sosiale hjernens ubevisste påvirkning.
 • Hvordan utnytte hjernens potensial for å skape ekstraordinære resultater
 • Hvordan endre våre vaner/programmeringer for å skape det vi virkelig ønsker oss
 • Innsikt i egen lederprofil og forståelse av eget potensial
 • Tydeliggjøring av strategiske forpliktelser, gjennombruddsmål, visjon og verdier
 • Hvordan drive resultater
 • Hvordan skape trygghet i lederrollen – personlig utvikling
 • En-til-en coachingmøter med CPCC Business Coach

Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it faith.

– Carl Jung

Seminarer / Workshops

Utviklingsprogram over 4 måneder

En transformerende prosess med mye inspirasjon, et bevisstgjørende fagprogram, coaching av sertifiserte coacher og nettverksbygging med andre ledere.

Ta deg selv og ditt lederskap til nye høyder – med innsikt og forståelse av den ubevisste hjernens påvirkning!

Ta ditt lederskap til nye høyder

Innsikt-refleksjon-inspirasjon-nettverksbygging

Hvordan hente ut et større potensial i lederrollen og oppnå ekstraordinære resultater, basert på nyeste forskning innen nevrovitenskap

Foredrag – inspirasjon – motivasjon

Forstå hvordan hjernen ubevisst overstyrer ditt liv og dine resultater.

Bli inspirert av nyeste gjennombruddsforskning innen Nevrovitenskap – hvordan hjernen ubevisst kontrollerer vår intelligens, atferd, våre handlinger og valg basert på gamle innprogrammerte tanke- og vanemønster.

Forstå hvordan nyeste forskning kan ha stor betydning for våre ambisjoner og resultater, for kommunikasjon og samspill, for utvikling og vekst i organisasjon.

Fokus: ”Det gode liv – også på jobb!”

 • Hvordan utløse mer av  ditt potensial og skape de resultater du virkelig ønsker deg
 • Hvordan motivere individer til å tenke større enn de tror på selv og vet hvordan i dag.
 • Hvordan forholde oss til hverandre og oss selv, hvordan bedre kommunikasjon og sikre samspill, med respekt for at vi alle er grunnleggende forskjellig

Referanser

Ta kontakt for et inspirerende møte –

Forløs mer av organisasjonens potensial!