Takknemlighet først!

Vi er oppdratt til å være takknemlige
først når vi får det vi ønsker.

Bare det og det skjer, så skal jeg være
takknemlig eller glad.

Men hva om det er godt for oss å snu
det helt på hodet?

Hva om vi kjenner på takknemlighet allerede nå?

Ikke bare for det vi allerede har i livet vårt –
(og som vi ofte bare tar for gitt til noe skjer…)

Hva om du kunne kjenne på takknemlighet NÅ
for det du ønsker deg?

Du vet nå at hjernen din og kroppen din ikke
oppfatter forskjell på det du skaper
mentalt og kjenner følelsesmessig
og om det virkelig skjedde.

I det øyeblikket du åpner hjertet ditt og
føler takknemlighet, så vil denne følelsen
fortelle kroppen din at det allerede har skjedd.

Du programmerer ditt ubevisste sinn for
fremtiden – for det du ønsker deg.

Du installerer nye nervebaner, nye «stier»
i hjernen din som støtter deg – før det skjer.

Det er som når du bretter et ark flere ganger,
og bretter det ut igjen, da har arket en tendens
til å brette seg tilbake igjen –  i de vante spor.

Hjernen har også er en tendens til å søke det
som er kjent  – det du har installert i den.

Så hvorfor vente?

Installer nå i disse deilige
sommerukene.

Kjenn på gleden og gi slipp på
når det skal skje.

Og hør på sangen av Beatles:

“Let it be.”

The power to move the world is in
your subconscious mind.

   —William James

Skapende hilsen fra Mette

Neuroscience-Based Leadership, People & Culture Coach