4 smarte spørsmål!

Selv i tider med masse stress og  usikkerhet etc,
så er det tankene våre mer enn noe annet
som får oss til å lide.

Når du nå vet at vi i snitt har ca 60.000 tanker
hver dag og 95% av disse er automatiske
og ca. 70 % er negative, så må vi
stoppe opp og reflektere…

Du er så kraftfull at du faktisk kan
begynne å observere tankene dine

Tenke og føle, tenke og føle er det
menneskelige drama.

Vi må forstå at vi skaper tilstanden vår.

Når du begynner å føle deg feks usikker,
så begynner du å tenke som du føler,
og du begynner å produsere kjemikalier
som forsterker denne loopen av tanker
og følelser.

Vi må lære å bli bevisst hva vi driver med
og lære teknikker som bryter dette
mønsteret  – noe som ville være flott
å lære allerede i skolen og i hjemmet.

En kognitiv teknikk, er å stoppe opp og
spørre oss selv :

Er denne tanken sann?

Vi vet at de fleste overbevisninger og
tankemønster dannes i barnealder.

Er det da ikke på tide at du oppdrar
hjernen din – ser med nye øyne på hva
du hittil har trodd er sant for deg?

Øvelse:

Når du er trist, lei deg, sint, redd etc.,
– skriv ned hva du tenker og undersøk det.

Still deg disse 4 spørsmålene som er effektive
til å snu en tanke – fra Baron Katie:

  1. Er det sant?
  2. Kan jeg være 100 % sikker på at det er sant?
    (Du begynner å redusere kraften av tanken)
  3. Hvordan føler jeg det når jeg har denne tanken?
    (Du begynner å se at den negative følelsen du har, er knyttet til tanken din)
  4. Hvem vil jeg være og hvordan vil jeg føle om jeg ikke hadde denne tanken?
    (Hva er den motsatte tanken?)

Eller parker tanken på en benk og «Keep walking» 🙂

Stadig negativ fokus krever masse energi som
du kan frigjøre til bruk for det som er bra for deg.

Lev bevisst og mindful  –  ha galgenhumor når du
oppdager hvilke tanker du ennå driver med….

Husk: Hjernen din kan oppgraderes hele livet
– livet er NÅ!

Skap deg en mindful uke!

 

 

Neuroscience-Based Leadership, People & Culture Coach

Weekend kurs 27. og 28. april i Oslo. Fra stress til ro og glede med meditasjon og ny kunnskap.

Link til mer informasjon og påmelding.