Du skaper – bevisst eller ubevisst!

Tankene dine skaper følelsene dine.

Følelsene styrer handlingene dine  –  det du gjør eller ikke gjør.

Handlingene skaper resultatene dine.

Hva bruker du mesteparten av tiden din til å tenke på?

Det er det du vil skape.

Det vil være dine erfaringer i livet.

Tankene som går på autopilot, er fra fortiden din.

Vil du skape det samme, da trenger du ikke gjøre noe.

Vil du skape noe annet – bedre, mer meningsfylt og
viktigere for deg, da må du endre tankene dine

– ditt mindset.

Å bestemme deg for å endre mindset,
er ett av de mest virkningsfulle verktøy du kan lære.

Velg gode tanker som skaper det du ønsker.

  • Tenke – Føle  – Handle  – Skape 

Skap mer av det livet du lengter etter å leve.

”Du kan tro du kan, eller ikke kan,
begge deler er sant”
 –  Henry Ford

Skap gode tanker denne uken.

Mindful hilsen Mette

Neuroscience-Based Leadership, People & Culture Coach