Tankens kraft – du bestemmer!

Begynn å skape flere
«nær livet opplevelser» i livet ditt.

Begynn å observere livet ditt
fra en dypere ro – et klokere ståsted.

Forskning viser at vi har
ca 60 000 tanker hver dag.

Ca. 95 % av disse tankene er
de samme som vi tenkte  i går,
i forgårs, for flere år siden…..

Verre er det at nesten 70 % av disse
tankene er negative!

Det betyr at de fleste av oss går på
autopilot det meste av dagene våre og
det oftest i en negativ tilstand.

Når vi snakker om endre vaner
både i arbeids- og privatlivet,
er vi vant til å tenke at vaner
er knyttet til handlinger og atferd.

Vaner forbindes vanligvis med
det vi gjør eller ikke gjør…

Men det er enda viktigere
å bli bevisst at vi har disse
tanke – og følelsesvaner og som
oftest går på autopilot.

 

Hvorfor?

Vi må forstå årsakene til at vi
gjør som vi gjør.

Fordi tankene våre skaper følelser som
styrer hva vi gjør og ikke gjør  – og som
igjen skaper det livet vi lever i dag.

Vi må lære å spille bedre på lag med
hjernen vår så vi styrer den og ikke
lar den styre oss.

Det er mulig – vi må bare lære hvordan!

For når hjernen virker, virker du.

Vi kan med vår smarte og utviklede
hjerne begynne å observere oss selv.

For vi er ikke tankene eller følelsene
våre. Det er bare et mønster/vaner
som vi har tilegnet oss…oftest tidlig
i livet.

Vi er tenkeren bak tankene våre,
vi er observatøren, vi er den som kan «se»
hva vi driver med bare vi stopper opp
og begynner å observere.

 

Tips til å begynne å re-trene hjernen:

Steg 1:

Kjenn at du er observatøren inni deg – at
du kan observere tankene dine.

Steg 2:

Begynn å legge merke til tanke- og
følelsesvanene dine gjennom dagen

Steg 3:

Er tankene støttende eller hemmende for deg?

Steg 4:

Se på en av disse hemmende tankene/
overbevisningene som går igjen.

Skap en ny tanke som støtter deg, som
erstatter den gamle og som du kjenner
kommer fra et klokere stå sted inni deg
fra observatøren/stillheten.

Tren på å erstatte den gamle
tanken med den nye overbevisningen
gjennom dagene dine – Vær bevisst
og legg merke til hvordan det føles.

Ta små steg hver dag  – velg
hvordan du vil tenke, føle og
leve livet ditt – mer og mer.

PS: Tankene påvirker kjemien i
kroppen din – på godt eller vondt.

Skap glede i kroppen din.

Skap deg en mindful uke.

 

 

Neuroscience-Based Leadership, People & Culture Coach

Gratis foredrag torsdag 14. februar kl. 19.30.

Link til mer informasjon og påmelding.

Weekend kurs 9. og 10. mars i Oslo. Fra stress til ro og glede med meditasjon og ny kunnskap.

Link til mer informasjon og påmelding.